مرتبه علمی استادیار
محل تحصیل نیوسالت ولز
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصيلي کامپیوتر
محل خدمت گروه مهندسی کامپیوتر
پست الکترونیکی abbasi_masha@yahoo.com
آدرس وب سایت http://mabbasi.iauahvaz.ac.ir